Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

W dniu 4 stycznia br. w siedzibie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl odbyła się konferencja prasowa z udziałem Roberta Chomy Przewodniczącego Zarządu oraz Wójtów Gmin, Członków Zarządu  wchodzących w skład organizacji. Podczas spotkania Robert Choma poinformował, iż podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: ?Zagospodarowanie Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej ? Etap I? Nr  UDA ? RPPK.06.00.00-18-001/11-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej VI Turystyka i Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Została ona zawarta w dniu 30 grudnia 2011 roku.

 

 

Przygotowany projekt składa się z zadań:

1. Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy (Gmina Bircza);

 

2. Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki-Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce, (Gmina Krasiczyn, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Przemyśl).

3. Rewitalizacja  zespołu dworsko ? parkowego w Babicach (Gmina Krzywcza

4. Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach, Fortu XV ?Borek? (Gmina Medyka)

5. Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu  (Gmina Miejska Przemyśl).

6. Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników (Gmina Stubno)

7. Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl (Gmina Orły, Gmina Przemyśl, Gmina Żurawica,)

Bardziej szczegółowego opisu wyżej wymienionych zadań podczas konferencji dokonali Wójtowie Gmin, na których terenie położone są elementy twierdzy Przemyśl objęte programem.

Całkowita wartość projektu wynosi 21 720 997,89 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane nie objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 20 944 504,66 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 10 472 252,33 zł i stanowi 50 % kwoty tych wydatków. Wkład własny Związku Gmin 3 141 675,76 zł. Dofinansowanie ze środków dotacji z Budżetu Państwa wynosi 7 330 576,57 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu i dotacji celowej z Budżetu Państwa wydatków kwalifikowanych stanowi 85 % kwoty tych wydatków.

Na potrzebę realizacji projektu zawarto trzy umowy partnerskie:

? Pomiędzy Związkiem Gmin a Gminami,  na terenie których realizowane będą inwestycje

? Pomiędzy Związkiem Gmin a Powiatem Przemyskim

? Pomiędzy Związkiem Gmin a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Okres realizacji projektu ustalono na:

1) Rozpoczęcie realizacji projektu ? 17.05. 2011 rok

2) Zakończenie rzeczowe realizacji projektu ? 30.05.2013 r.

3) Zakończenie finansowe realizacji projektu ? 15.06.2013 r.

 

W ramach projektu Związek Gmin jest obowiązany do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji rzeczowo ? finansowej Projektu.

źródło: www.przemysl.pl

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież