Ocena użytkowników: / 18
SłabyŚwietny 

 Granica zachodnia ZSRR jaka powstała w wyniku paktu Ribbentrop - Mołotow sięgała daleko na zachód. Pomimo poprawnej polityki współpracy z Niemcami kierownictwo radzieckie nie zaniechało przedsięwzięć obronnych, jednym z nich miała być rubież obronna, jaką zamierzano wybudować na granicy zachodniej. Linia umocnień została nieformalnie nazwana Linią Mołotowa. Decyzja o jej budowie zapadła 22 czerwca 1940 roku. Linia graniczna została podzielona na trzy okręgi wojskowe i 138 odcinków budowy. Zamierzano wybudować 2500 schronów bojowych. Budując obiekty zastosowano najnowocześniejszą technikę fortyfikacyjną wykorzystując doświadczenia z walk o linię Mannerheima (wojna fińska). Rejony umocnione miały się składać z głównego pasa obrony typu stałego i tyłowego pasa typu polowego.

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

 Pozycja umocniona powstała latem 1939 roku, jako pozycja osłaniania (Gołańcz-Wągrowiec). Stanowi ją 17 schronów żelbetowych wybudowanych przez grupę fortyfikacyjną nr 92. Odcinek stanowił obszar działania 26 Dywizji Piechoty. Na terenach gołanieckich stacjonował 10 (z Łowicza) i 37 pułk piechoty (z Kutna).
W skład pozycji wchodzą obiekty pogrupowane w 3 silne ośrodki oporu : ,,Dobieszewko (5 schronów) ? Gołańcz (4 schrony) i Podjezierze (3 schrony). Dodatkowo powstały obiekty zlokalizowane na przesmykach jezior w Laskownicy, Bukowcu i Wągrowcu.
Obiekty w czasie wojny nie były wykorzystywane, natarcie szło przez Przedmoście Bydgoskie. Linia przesłaniania stanowiła więc pewnego rodzaju straszak (ludność niemiecka już przed wojną informowała o postępujących tu pracach obronnych i sile stacjonujących tu wojsk).
Od początku 2008 roku Pasjonaci Podziemi (w zmiennej sile osób) prowadzą prace porządkowe sprowadzające do usuwania zalegającej zieleni a w niektórych przypadkach do całkowitego odkopania obiektu

Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

 Długo oczekiwana relacja fotograficzna z wyprawy na Obszar Warowny Śląsk zrealizowana przez Tomasza Trzcinę znanego z Naszego forum jako Otyagh. Zdjęcia są raportem z krotkiego spaceru po Punkcie Oporu Łagiewniki, autor odnalazl 10 obiektów i jak obiecuje nie poprzestanie na tym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami. GALERIA